Drogi i ulice na Ursynowie

Drogi i ulice na Ursynowie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to podstawowy dokument określający jak ma rozwijać sie miasto. To z niego wynika, gdzie mają znajdować się osiedla mieszkaniowe, gdzie biurowce i jak pomiędzy nimi sie przemieszczać. W planie sieci drogowej (opracowanym i uchwalonym w 2010 roku) widzimy trasy szybkiego ruchu (fioletowe), drogi przyspieszone (czerwone), główne (zielone) oraz zbiorcze - żółte. Linie przerywane pokazują drogi przewidziane do budowy. Od 2010 roku powstał fragment POW-S2 do Pulawskiej i na lotnisko. Obecnie rozstrzygnięto przetarg na dalszy odcinek trasy S2.