Regulamin

  1. Administratorem danych osobowych jest Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Surowieckiego 12A lok. 30, KRS 0000663399, REGON 366569877, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów informacyjnych. Stowarzyszenie nie będzie przesyłało ofert handlowych, reklam, materiałów komercyjnych, itp.
  4. Wypełniając formularz oświadczasz, iż zostałeś/aś poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz prawie do ich poprawiania lub usunięcia poprzez kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem.
  5. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz nie będą przekazywane osobom trzecim.