Wniosek o ograniczenie emisji spalin w tunelu POW

spaliny

Czy wiesz, że rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 50 tys. osób?
Czy wiesz, że przez tunel POW będzie przejeżdżało dziennie ponad 100 tys. pojazdów?
Czy chcesz, aby mieszkańcy Ursynowa mogli oddychać czystym i świeżym powietrzem?

Wyślij wniosek do Wojewody Mazowieckiego!

Do 21 sierpnia trwa zbieranie uwag i wniosków mieszkańców do decyzji środowiskowej w sprawie budowy POW. To ostatnia szansa na to, aby zmusić inwestora do wprowadzenia rozwiązań ograniczających emisję spalin, takich jak wprowadzenie i egzekwowanie „dolnego” ograniczenia prędkości wraz z ograniczeniem „górnym”, co wymusi płynną jazdę, a także montaż urządzeń oczyszczających powietrze przy wyrzutniach spalin.

Wniosek możesz łatwo przesłać za pomocą formularza poniżej:
 

Mniej spalin - POW

Szanowny Panie Wojewodo,

w związku z obwieszczeniem o możliwości składania uwag i wniosków do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" - Zadanie "A" - Budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła "Puławska" (bez węzła) do węzła "Przyczółkowa" (bez węzła) o długości ok. 4,6km", jako mieszkaniec Ursynowa zwracam się o zobowiązanie inwestora do podjęcia wszelkich działań ograniczających emisję spalin samochodowych w tunelu POW na Ursynowie oraz przy wyjazdach z niego.Budowa tunelu POW to ogromne przedsięwzięcie, które na trwałe zmieni oblicze Ursynowa. Według szacunków w przyszłości przez tunel będzie przejeżdżało 100-120 tys. pojazdów dziennie, w tym także samochodów ciężarowych. Taki ruch może generować pokaźną ilość zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, w szczególności pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz dwutlenku azotu.

Emisja spalin samochodowych znacznie się zwiększa przy niezachowaniu płynnej jazdy, w szczególności przy regularnym przyspieszaniu i hamowaniu. W związku z tym, aby ograniczyć ilość spalin wydzielanych przez pojazdy poruszające się w tunelu, sugeruję wprowadzenie i egzekwowanie "dolnego" ograniczenia prędkości (znak C-14) wraz z ograniczeniem "górnym" wynikającym ze stosownych przepisów, co zmusi kierowców do bardziej płynnej i jednostajnej jazdy, zmniejszając ilość emitowanych zanieczyszczeń.

Trzeba też zauważyć, że większość zanieczyszczeń będzie się kumulowała w dwóch punktach: 15-metrowych wyrzutniach spalin, które będą umiejscowione na silnie zurbanizowanych terenach Ursynowa. Będą się one mieściły w bezpośredniej bliskości (poniżej 150m) od budynków mieszkalnych. Warto także pamiętać, że w zależności od siły i kierunku wiatru, te zanieczyszczenia mogą opadać w promieniu nawet 700m od wyrzutni. W związku z tym zasadne jest zamontowanie na tychże wyrzutniach odpowiednich instalacji oczyszczających powietrze.

Szacuje się, że rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera prawie 50 tys. osób. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Ursynowa działania na rzecz ograniczenia emisji spalin są konieczne i niezbędne. W skali całej inwestycji nie spowoduje to znacznego wzrostu kosztów, a zapewni długotrwałe korzyści zdrowotne oraz ekonomiczne.

[your signature]

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Podpisując petycję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych umieszczonych w powyższym wniosku zgodnie z regulaminem.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego (kliknij)

TREŚĆ WNIOSKU:

Szanowny Panie Wojewodo,w związku z obwieszczeniem o możliwości składania uwag i wniosków do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6km”, jako mieszkaniec Ursynowa zwracam się o zobowiązanie inwestora do podjęcia wszelkich działań ograniczających emisję spalin samochodowych w tunelu POW na Ursynowie oraz przy wyjazdach z niego. Budowa tunelu POW to ogromne przedsięwzięcie, które na trwałe zmieni oblicze Ursynowa. Według szacunków w przyszłości przez tunel będzie przejeżdżało 100-120 tys. pojazdów dziennie, w tym także samochodów ciężarowych. Taki ruch może generować pokaźną ilość zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia, w szczególności pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz dwutlenku azotu.

Emisja spalin samochodowych znacznie się zwiększa przy niezachowaniu płynnej jazdy, w szczególności przy regularnym przyspieszaniu i hamowaniu. W związku z tym, aby ograniczyć ilość spalin wydzielanych przez pojazdy poruszające się w tunelu, sugeruję wprowadzenie i egzekwowanie „dolnego” ograniczenia prędkości (znak C-14) wraz z ograniczeniem „górnym” wynikającym ze stosownych przepisów, co zmusi kierowców do bardziej płynnej i jednostajnej jazdy, zmniejszając ilość emitowanych zanieczyszczeń.

Trzeba też zauważyć, że większość zanieczyszczeń będzie się kumulowała w dwóch punktach: 15-metrowych wyrzutniach spalin, które będą umiejscowione na silnie zurbanizowanych terenach Ursynowa. Będą się one mieściły w bezpośredniej bliskości (poniżej 150m) od budynków mieszkalnych. Warto także pamiętać, że w zależności od siły i kierunku wiatru, te zanieczyszczenia mogą opadać w promieniu nawet 700m od wyrzutni. W związku z tym zasadne jest zamontowanie na tychże wyrzutniach odpowiednich instalacji oczyszczających powietrze.

Szacuje się, że rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera prawie 50 tys. osób. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Ursynowa działania na rzecz ograniczenia emisji spalin są konieczne i niezbędne. W skali całej inwestycji nie spowoduje to znacznego wzrostu kosztów, a zapewni długotrwałe korzyści zdrowotne oraz ekonomiczne.

Zapisz